Wednesday, March 23, 2005

futurist

امروز مستند پنج برنامه ای به اسم " مهندسی غیر ممکن " داشت . راجع به ایده ساخت بزرگترین کشتی دنیا . نکته جالب مصاحبه با فردی بود که بیشتر عمرشو برای طراحی شهرهای آینده در اقیانوسها ( زمانی که خشکی ها دیگه جایی برای زندگی ندارن ) صرف کرده بود . شغل این بابا رو نوشته بود Futurist که شکر خدا معادل فارسی براش نداریم .
فرق کشورهای در حال توسعه با توسعه یافته در اینه که دسته اول باید مشکل برنامه ریزی چهار ساله رو حل کنن و دسته دوم برای ایده های 100 ساله دیگه باید از الان فکر کنن .

0 ایده از دیگران: