Wednesday, May 25, 2005

حسرت نداشته ها

خیلی وقتها حسرت چیزهایی رو میخوریم که نداریم وقتی اونها رو به دست میاریم دلمون رو میزنه . تا دانشگاه نرفتیم صبح تا شب درس میخونیم وقتی یکی از بهترین دانشگاههای ایران قبول میشیم میگیم آش دهن سوزی نیست . یه عمر حسرت یه خونه 1000 متری وسط یه باغ رو میکشم وقتی به دست میاریم از 300 مترش هم نمیتونیم استفاده کنیم . یادمه وقتی بچه بودم روی یه گل سرخ یه پروانه نشسته بود که اصلا تکون نمی خورد ( بعدا فهمیدم که خیلی هم زنده نبود ) من خیلی راحت گرفتمش ، دادمش به مامان . پرسیدن می خوای نگرش داری ؟ گفتم : آره . بعد مامان یه سوزن ته گرد زد پشت پروانه . من شروع کردم به گریه کردن دلم به حال پروانه خیلی سوخت . پروانه رو گرفتم بردمش گذاشتم روی همون گله . افتاد زمین . چند دقیقه بعد مورچه ها اومدن بالهاشو تکه تکه کردن و بردنش . من هنوز گریه میکردم .

اینها رو نوشتم برای اینکه دیگه قرمزه اینجا نمیخواد بنویسه . به من گفت اونی که فکر می کردم نبود به همین سادگی . ازم خواست لینک موسیقی متال رو بذارم و از طرفش بگم خداحافظ .

موسیقی متال - انواع موسیقی متال - لیست مهمترین گروهها متال

0 ایده از دیگران: