Tuesday, May 24, 2005

املا یا دیکته

املا : مهلت دادن - زمان دادن == در هنگام نوشتن املا فرد خواننده متن ، فواصل زمانی برای نوشتن مهلت می دهد .

دیکته : امر کردن - فرمان دادن == در هنگام نوشتن دیکته فردی متنی برای عده ای می خواند تا عین آن بی هیچ کم و کاست نوشته شود .

من املا نوشتن رو بیشتر از دیکته نوشتن دوست داشتم .

0 ایده از دیگران: