Sunday, May 22, 2005

تایید صلاحیت معین

می خواستم بنویسم معین حتما تایید صلاحیت میشه چون شرکت هرچه بیشتر مردم برای خیلی ها از نونه شب هم واجب تره و می خواستم بنویسم گربه رقصونی بر سر تایید یا عدم تایید هم برای همین افزایش مشارکت مردمیه . اما شک کردم چون منطقا آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه و همچنین مار گزیده از ریسمون سیاه و سفید می ترسه .

1 ایده از دیگران:

Anonymous said...

زاغارت