Sunday, May 29, 2005

اهداف و گزاره ها

در جنگ صفین تکنیک زیبایی که معاویه یا عمر و عاص به کار برد این بود که یک گزاره درست رو در راستای اهداف خودش قرار داد و از یه شکست پیروزی ساخت .
اینکه در مورد اکبر گنجی و امسال او بعضا به حق رفتار نمیشه و هر فرد باید به اندازه وسع خودش در احقاق حقوق ضایع شده تلاش کنه اصلا شکی نیست ، اما این مطرح شدن ناگهانی مشکلات او با وجود اینکه چندین سال است همین شرایط حاکم است درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری به نظرم تکنیک یه سری آدمه که میخوان یک گزاره درست رو در راستای اهداف خودشون به کار ببرن .

0 ایده از دیگران: