Monday, May 16, 2005

subtitle DVD to Divx

با وجود کلی گرفتاری که دارم دیشب از ساعت 11 تا 3 تلاش می کردم subtitle DVD رو یه جوری تو فایل Divx نهایی بیارم . خیلی زور زدم تا بالاخره فهمیدم باید چی کار کنم .نهایتا ساعت 3 شروع کرد به Encode کردن . ساعت 8 صبح که داشتم میرفتم بیرون هنوز تموم نشده بود . ساعت 2 اومدم خونه دیدم درایو F پر شده و پروسس متوقف . خیلی سوختم . اما به هر حال part1 رو درست کرده بود که خیلی هم تر تمیز بود .

نتیجه اخلاقی : subtitle DVD رو هم میشه تو فایل Divx آورد فقط یه خورده باید زور زد . .

0 ایده از دیگران: