Wednesday, December 15, 2004

آیا فهمیده شده ام

امروز بالاخره سمینار آموزش مهندسی مواد برمبنای فن آوری اطلاعات بر گزار شد از اون چیزی که تصور می کردم بهتر بود مشکل خاصی پیش نیومد جمعیت هم به اندازه کفایت بود یعنی اونقدری بود که برای خودم حرف نزده باشم . معمولا نتیایج اون جور جلسات در طول زمان مشخص می شه یا اطلا مشخص نمیشه اما فعلا باید صبر کنم ببینم فید بکی که می گیرم چیه . تو راه که بر می گشتم جمله معردف نیچه ذهنم رو پر کرده بود : آیا فهمیده شده ام

0 ایده از دیگران: